שימו לב !

  • הודעה על ביטול צהרון תעשה באמצעות מסמך זה. הודעה בע"פ לכל גורם שהוא - לא תחשב כביטול צהרון.
  • הודעה על ביטול צהרון תעשה עד ל-25 לחודש הפעילות, הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון לחודש העוקב.
  • אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק ללא דיווח למחלקת גבייה, לא יוחזרו כספים בגין השתתפות חלקית.
  • הטיפול בפנייה יבוצע עד 3 ימי עסקים (ייתכנו עיכובים עקב עומסים), בסיום הטיפול יישלח אישור ביטול צהרון למייל.
     
פרטי ההורה 

 
 
פרטי הילדים
מבקש/ת לבטל צהרון עבור: (חובה) שדה חובה
שם הילד/הת.ז הילד/השם הגן / בית ספר

להוספת ילד/ה לחצו הוספת שורה


סיבת הביטול: (חובה) שדה חובה

Browser not supported