פרטי המועמד/ת

 
 
מסמכים

 
 
הצהרות פרטיות
  1. הנך מסכימ/ה למסירת מידע אישי אודותיך למאגר המידע של החברה העירונית.
  2. מידע אישי: שם, שם משפחה, תעודת זהות, דוא"ל,  טלפון, כתובת, קורות חיים, ניסיון מקצועי וכיו"ב.
  3. החברה העירונית רשאית להשתמש במידע זה ולהעבירו לצד שלישי לצורך התאמת מועמדות למשרה המבוקשת על פי המידע האישי שנמסר בלבד.
  4. החברה העירונית תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, שלא במסגרת הצרכים למציאת משרה עבורך.
  5. החברה העירונית רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו, תעדכן החברה דף זה כך שתוכל לדעת על כך.
  6. לידיעתך, אינך חייב/ת לפי חוק לספק מידע אישי, אך אם לא תספק/י אותו לא תוכל/י ליהנות מהשירותים אותה מציעה החברה העירונית, ולא ימצא עבורך משרה מתאימה.
הנני מאשר/ת את תנאי הצהרת הפרטיות (חובה) שדה חובה